CHAN PÉLVICO

Introdución

O chan pélvico é un conxunto de músculos e ligamentos que suxeitan nosas vísceras pélvicas (vexiga, útero, recto…), que pechan esfínteres e estabilizan a posición da nosa columna. A deterioración do chan pélvico pode ocasionar perdas de ouriños, incontinencia de feces ou gases, disfuncións sexuais (dores durante as relacións sexuais, dificultade ou ausencia total de orgasmos nas mulleres, problemas de impotencia en homes…) estreñimento non causado pola alimentación e prolapsos (descenso de vexiga, útero ou recto) como alteracións máis frecuentes.

Ata hai pouco o único que a medicina ofrecía para reducir estes problemas era a cirurxía, pero estas técnicas non sempre eran efectivas ou o eran só a curto prazo, pois co paso do tempo a tendencia é que a sintomatoloxía se reproduza.

Hoxe en día contamos cunha nova ferramenta, a fisioterapia, que traballando mediante técnicas manuais, medicina física (electroterapia ou biofeedback) e ensinando e pautando exercicios para a tonificación da musculatura consegue previr, mellorar ou facer que desaparezan os síntomas.

En FISIONAVIA contamos con especialistas en reeducación do chan pélvico. Visítanos.

Disfuncións sexuais

185/10000

As disfuncións sexuais, tanto en homes como en mulleres, non sempre son debidas a causas psicolóxicas, de feito, numerosos casos son debidos a causas físicas ou a unha suma de ambas.

A fisiosexoloxía é unha especialidade da fisioterapia que abarca unha serie de técnicas que tentan rehabilitar a función erótica en homes e mulleres, coa finalidade de mellorar a saúde sexual:

Os problemas máis frecuentes en mulleres que se poden tratar son:

 • Anorgasmia: dificultade para sentir pracer durante as relacións ou para conseguir orgasmos.
 • Vaxinismo: imposibilidade ou dificultade para conseguir a penetración.
 • Dispareunia: dor antes, durante, ou despois das relacións sexuais.

En homes pódense tratar, entre outros:

 • exaculación precoz
 • Dificultade para manter unha erección.

Incontinencia urinaria

Como xa explicamos anteriormente o chan pélvico é un conxunto de músculos e ligamentos que suxeitan os órganos da pelvis, estabilizan a posición da nosa columna e pechan esfínteres. Cando esta musculatura está débil, entre outras cousas, pode provocar incontinencia urinaria (IU).

21/10000

Hai tres tipos de EU:

 • IU Esforzo: Escapes de ouriños que ocorren cando a persoa realiza un esforzo abdominal, collemos algún peso, cando rimos, tosemos ou esbirramos entre outros.
 • IU Urxencia: Escapes de ouriños posteriores a un desexo imperioso de ganas de ouriñar. É moi habitual que os escapes ocorran canto máis preto esteamos do momento de ouriñar. (Subindo as escaleiras de casa, abrindo a porta…)
 • IU Mixta: É a conxunción entre as dous anteriores: esforzo e urxencia.

Moitas das afectadas non saben que se trata dun trastorno de saúde e asóciano a unha situación de normalidade pois o consideran algo habitual tras a maternidade, o propio envellecemento ou os cambios hormonais (como no caso da menopausa), pero grazas á fisioterapia podemos mellorar os síntomas ou curar estes trastornos.

Para elas

 • Perdas de ouriños.
 • Prolapso de vísceras: útero, vexiga, recto…
 • Dor nas súas relacións sexuais.

Para eles

 • Exaculación precoz.
 • Enfermidade de Peyronie.
 • Disfunción eréctil.
Scroll ao inicio